รับมอบธงการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเสนอผลงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับมอบธงการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ต่อจาก ดร.ปฐมพร อินทรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี ณ อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา

รองศาสตราจารย์ ดร.สชาย สันติวัฒนกุล กล่าวว่าในปี 2557-2558 เป็นปีที่ 40 ของการก่อตั้งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งทางบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการ 40 ปี บัณฑิตวิทยาลัย น้อมระลึกพระมหากรุณาธิคุณศิษย์เก่ารวมใจรับใช้สังคม ในวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น. และทรงบรรยายพิเศษเรื่อง “อดีตเพื่ออนาคต : การศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ” , นิทรรศการเทอดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะองค์ศิษย์เก่า สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย, การจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32, การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับบัณฑิตศึกษาครั้งแรกในประเทศไทย, การจัดประชุมผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ, การสัมมนาวิชาการนานาชาติหัวข้อ “Knowledge Construction through the Lens of Social and Cultural Diversity” โดยมีผู้เชี่ยวชาญระดับโลก เช่น Professor Dr. Lynne Chisholm จาก UNESCO-UIL มาเป็นวิทยากร นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงผลงานเด่นและการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐต่างๆ ผู้สนใจสามารถส่งผลงานหรือลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.swugrad40.com

ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้า


หมายเหตุ; ฐานข้อมูลบางประเภทต้องใช้ภายในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเท่านั้น 
หากต้องการใช้งานจากภายนอก โปรดศึกษาวิธี การเชื่อมต่อนอกเครือข่าย

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

633585
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
87
102
1254
631653
1346
2985
633585

Your IP: 35.172.233.215
Server Time: 2020-08-09 14:32:28