มองการศึกษาโลกในปี 2556 ที่ผ่านมา (World Education at a Glance)

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม 2557 (จำนวน 8 หน้า)

รายงานการศึกษา Education at a Glance ขององค์การเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Cooperation Development – OECD) ในปี 2556 เปิดเผยว่าภาพรวมทั่วโลกประชากรที่ได้รับการศึกษาสูงขึ้นมีจำนวนมากขึ้น ทำให้มีคุณลักษณะหรือคุณวุฒิที่ดีขึ้น โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงนี้แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

อัตราการสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 70 สตรีได้รับโอกาสทางการศึกษามากขึ้นโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา เยาวชนอายุ 15 – 19 ปีที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษา โดยเฉลี่ยร้อยละ 2.7 ไม่มีงานทำและร้อยละ 5.8 อยู่เฉยๆ ผู้ที่มีการศึกษาระดับต่ำกว่ามัธยมปลายไม่ได้รับการจ้างงานในตลาดแรงงาน ทำให้แนวโน้มของสังคมโดยทั่วไปต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายเป็นอย่างน้อย

ต้องลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่ 

ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้า


หมายเหตุ; ฐานข้อมูลบางประเภทต้องใช้ภายในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเท่านั้น 
หากต้องการใช้งานจากภายนอก โปรดศึกษาวิธี การเชื่อมต่อนอกเครือข่าย

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

673052
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
103
79
460
671955
1220
2112
673052

Your IP: 35.172.217.174
Server Time: 2021-10-15 23:04:12