การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑

หนังสือ “การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑” นี้เป็นคำตอบหนึ่งที่มิใช่คำตอบเดียวในการสร้างคุณภาพของกระบวนการเรียนการสอนผู้เขียนเป็นแพทย์ เป็นครูแพทย์ นักวิจัย นักอ่านและนักเล่าเรื่อง จากการที่ท่านเป็นนักจัดการความรู้ ท่านจึงสามารถเก็บสาระที่มีความสำคัญทางการศึกษา เขียนบันทึกลงสื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครอาจารย์ทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่อง หนังสือเล่มนี้อธิบายว่าทักษะที่จำเป็นสำหรับคนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ นั้นคืออะไรบ้างครูต้องจัดการเรียนการสอนอย่างไรศิษย์จึงจะเรียนรู้เต็มตามศักยภาพการสร้างเสริมแรงบันดาลใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้เปิดโลกกว้างของการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยยกตัวอย่าง “ครูสอนดีและการสอนดี” ในต่างประเทศนำเสนออย่างง่ายๆ น่าสนใจ เขียนด้วยข้อความสั้นๆ กระชับได้สาระชัดเจน จัดได้ว่าหนังสือเล่มนี้เป็นอารัมภกถาที่เกริ่นนำเข้าสู่เล่มที่ ๒ ชื่อว่า “การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร”

การอ่านหนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์มากถ้าผู้อ่านได้มากกว่าการท่องคาถา ทักษะ 3Rs + 8Cs + 2Ls และ Learning by doing ถ้าผู้อ่านเกิดแรงบันดาลใจว่า สามารถเปลี่ยน “แนวคิดติดยึด(mindset)” ที่เคยฝังแน่นอยู่ แล้วลงมือทดลองทำในสถานการณ์จริงของตน มีคำหลายคำใน ๘ บทของหนังสือเล่มนี้ ที่ครูสามารถเลือกหยิบมาออกแบบกระบวนการการเรียนการสอนให้เหมาะสม ตัวอย่างเช่น ทักษะชีวิตและการทำงาน การรู้เท่าทันสื่อ การฝึกวินัยในตนเองการตั้งคำถามและการค้นหาคำตอบ กลับทางห้องเรียน (เรียนวิชาที่บ้าน - ทำการบ้านที่โรงเรียน) สอนน้อยเรียนมาก การพัฒนาด้านนอกตนและในตน ฯลฯ เมื่อครูลงมือปฏิบัติจะพบอุปสรรค เมื่อพบอุปสรรคย่อมหาทางแก้ไข และหากัลยาณมิตร คิด ทำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้จนกว่างานจะสำเร็จได้เห็นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ของเรา งานครูจึงไม่ใช่งานที่ซํ้าซากจำเจ มีความใหม่และสดอยู่เสมอ

ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
พิมพ์ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2556


ดาวน์โหลด 

ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้า


หมายเหตุ; ฐานข้อมูลบางประเภทต้องใช้ภายในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเท่านั้น 
หากต้องการใช้งานจากภายนอก โปรดศึกษาวิธี การเชื่อมต่อนอกเครือข่าย

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

673100
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
31
120
508
671955
1268
2112
673100

Your IP: 35.172.217.174
Server Time: 2021-10-16 00:46:51