พิธีไหว้ครู สาขาวิชาการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557

วันที่ 25 ตุลาคม 2557 สาขาวิชาการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้กำหนดให้มีการจัดโครงการไหว้ครูฯ ณ อาคารประสานมิตร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยมีคณาจารย์ร่วมพิธีในครั้งนี้ ได้แก่ 1. ดร.สมสุข ธีระพิจิตร 2. ดร.จารุวรรณ สกุลคู 3. ดร.อรรณพ โพธิสุข และ 4. ดร.จตุพล ยงศร โดยพิธีการเริ่มในเวลา 09.00 น. ตัวแทนนิสิตปริญญาเอกรุ่นปัจจุบัน ได้กล่าวนำเริ่มพิธี และดำเนินพิธีการจนจบขั้นตอน ในตอนท้ายของพิธี ท่านดร.สมสุข ธีระพิจิตร ประธานในงานไหว้ครูในครั้งนี้ ได้กรุณาให้โอวาทแก่นิสิตสาขาวิชาการอุดมศึกษาทั้งรุ่นปัจจุบันและรุ่นที่สำเร็จการศึกษา

การไหว้ครูของสาขาวิชาการอุดมศึกษานั้น เป็นแนวปฏิบัติที่มามากันตั้งแต่อดีต เพื่อรำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์รุ่นปัจจุบัน และบูรพาจารย์ทุกท่านที่ได้เคยประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่นิสิตทุกท่าน 

ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้า


หมายเหตุ; ฐานข้อมูลบางประเภทต้องใช้ภายในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเท่านั้น 
หากต้องการใช้งานจากภายนอก โปรดศึกษาวิธี การเชื่อมต่อนอกเครือข่าย

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

600101
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
27
96
275
598999
1833
2787
600101

Your IP: 100.26.182.28
Server Time: 2019-09-18 02:57:25