จี้มหา'ลัยผลิตบัณฑิตศึกษามีคุณภาพ

วันที่ 12 ม.ค. 2558 รศ.นพ.กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เปิดเผยว่า ในการประชุม กกอ. เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีผู้เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ทำหนังสือแจ้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและข้อควรระวังเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่ไม่เป็นไปตามข้อกฏหมายหรือจัดการศึกษาไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยประเด็นที่ระบุว่าเป็นการจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพและข้อควรระวัง ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนโดยการจ้างเหมาบริษัทเอกชนหรือนักวิชาการอิสระเป็นผู้ดำเนินการ และบริหารหลักสูตรแทนโดยไม่ตกลงแบ่งผลประโยชน์ที่ได้ระหว่างกัน เข้าข่ายเป็นกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย การจัดการศึกษาในสถานที่ในหลายๆจังหวัดที่ไม่ใช่ที่ตั้งของสถาบันโดยอ้างว่า เป็นห้องเรียน หรือการที่บางสถาบันเก็บค่าเล่าเรียนต่ำ แต่เก็บค่าใช้จ่ายอื่นในอัตราที่สูง

รศ.นพ.กำจร กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาเอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ประธานกรรมการผู้สอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ควรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไม่ควรเป็นอาจารย์ประจำที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมา ความรับผิดชอบทางกฏหมายที่จะเกิดขึ้นจากการโฆษณาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่เกินความจริง หรือการโฆษณาเป็นเท็จ เป็นต้น ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติให้ สกอ.ไปรวบรวมและสรุปแนวปฎิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาทราบต่อไป.

ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์

ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้า


หมายเหตุ; ฐานข้อมูลบางประเภทต้องใช้ภายในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเท่านั้น 
หากต้องการใช้งานจากภายนอก โปรดศึกษาวิธี การเชื่อมต่อนอกเครือข่าย

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

676508
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
14
51
459
675176
2199
2477
676508

Your IP: 34.207.247.69
Server Time: 2021-11-28 01:44:36