สอศ.ศึกษารูปแบบปฎิรูปอาชีวะของจีน

วันนี้ (22 ม.ค.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)ไปศึกษาดูงานการพัฒนาอาชีวศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อศึกษาแนวทางการปฎิรูปอาชีวศึกษามาใช้ในการพัฒนาอาชีวศึกษาของประเทศไทย เนื่องจากจีนสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศไปอย่างรวดเร็วโดยใช้การอาชีวศึกษา โดยเปลี่ยนแปลงจากประเทศเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ประเทศจีนต้องใช้กำลังแรงงานหลายล้านคน จนสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง สอศ.ได้มีการพูดคุยกับผู้บริหารอาชีวศึกษาของประเทศจีนพร้อมกับศึกษาแนวทางเบื้องต้นแล้ว และอาจมีการทำข้อตกลงความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาระหว่างสองประเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมือหลากหลายมิติในอนาคตต่อไป

เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับจุดเด่นของการปฎิรูปอาชีวศึกษาของประเทศจีน อาทิ ปฎิรูปการบริหาร โดยรัฐบาลกำหนดนโยบายทุก ๆ ด้าน โดยประชาชน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถานประกอบการต้องมีส่วนสนับสนุน มีหน่วยงานที่ดูแลโรงเรียนอาชีวศึกษาโดยเฉพาะ มีการกำหนดหลักสูตรให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และมีกลไกหาเงินทุนรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงปรับปรุงระบบการจัดอาชีวศึกษาให้ก้าวหน้า โดยการถ่ายโอนการเรียนของผู้เรียนสายสามัญและสายอาชีพ เปลี่ยนโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบเดิมที่เปิดสอนเฉพาะวิชาสามัญมาเป็นโรงเรียนมัธยมอาชีวศึกษา เป็นต้น

ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว ศึกษาธิการ ยังได้มอบประเด็นเชิงนโยบายให้ สอศ.มาพิจาณาใน 10 เรื่อง ได้แก่ 1.จัดทำแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาไทยระยะยาว และแผนพัฒนาระยะ 5 ปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนปฎิรูปประเทศ โดยความร่วมมือกับภาคเอกชน 2.สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมพัฒนาอาชีวศึกษา 3.ปรับโครงสร้างการบริหารงานอาชีวศึกษาทุกระดับ 4.สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน เครื่องมือ ที่เหมาะสมเพียงพอ 5.จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให้เป็นพิเศษ สำหรับสถานศึกษาที่ห่างไกล สถานศึกษาขนาดเล็ก เพื่อกระจายโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงอาชีวศึกษามากขึ้น 6.จัดทุนการศึกษาสายอาชีพทุกระดับ 7.พัฒนาระบบการถ่ายโอนการเรียนของผู้เรียนสายสามัญและสายอาชีพ พร้อมส่งเสริมสถานศึกษาสายสามัญให้เปิดสอนสายอาชีพในสาขาที่ไม่ต้องลงทุนด้านอุปกรณ์ 8.จัดให้มีครูที่มีคุณภาพในจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ โดยครูต้องเข้ารับการฝึกอบรมในสถานประกอบการทุกปี 9.พัฒนาและจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษารูปแบบพิเศษประเภทต่าง ๆ เช่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคภาษาอังกฤษ และ 10.ขยายความร่วมมือด้านอาชีวศึกษากับประเทศที่ประสบความสำเร็จทั่วโลก

ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์

ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้า


หมายเหตุ; ฐานข้อมูลบางประเภทต้องใช้ภายในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเท่านั้น 
หากต้องการใช้งานจากภายนอก โปรดศึกษาวิธี การเชื่อมต่อนอกเครือข่าย

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

677060
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
41
83
566
676049
310
2441
677060

Your IP: 54.80.173.217
Server Time: 2021-12-04 07:41:32