Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
พบปะพูดคุยแบบฟรีไสตล์ ให้กำลังใจในการเรียน การทำงาน ซึ่งกันและกัน ปรึกษาปัญหาชีวิต รุ่นพี่ รุ่นน้อง ครูบาอาจารย์ สังสรรค์ได้ทุกเรื่อง สบายๆ
  • Page:
  • 1

TOPIC: ปรับโครงสร้างอุดหนุนรายหัวเด็กเอกชน

ปรับโครงสร้างอุดหนุนรายหัวเด็ก​เอกชน 5 years 1 month ago #15


วันนี้(2ม.ค.)ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(กช.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการให้การอุดหนุนของรัฐในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมมีมติมอบให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) จัดทำแนวทางทางการอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชนเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) และ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) โดยให้ปรับโครงสร้างเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนโรงเรียนเอกชน ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน เงินอุดหนุนสมทบเป็นเงินเดือนครู และ เงินอุดหนุนเพิ่มร้อยละ 10 ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี เพื่อนำไปสู่การอุดหนุนด้วยระบบคูปองการศึกษาในอนาคต ซึ่งจะช่วยสร้างกระบวนการแข่งขันเชิงคุณภาพให้แก่ระบบการศึกษาในระยะยาว โดยระยะเริ่มแรกจะอุดหนุนในอัตราร้อยละ 70 ของอัตราค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนภาครัฐที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.)ศึกษาไว้เมื่อปี 2553 เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุนในปัจจุบันให้มีรายได้ที่เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน รวมถึงให้ สกศ.คำนวณอัตราค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนภาครัฐที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นฐานในการปรับอัตราเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนให้สอดคล้องกับสภาพค่าใช้จ่ายที่แท้จริงด้วย

เลขาธิการ กช.กล่าวต่อไปว่า สำหรับการอุดหนุนในระยะต่อไป จะต้องมีการเชื่อมโยงเงินอุดหนุนกับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วย โดยกำหนดให้โรงเรียนที่จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป ต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ต้องมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน รวมทั้งเพื่อใช้ในการติดตามคุณภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน และ การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาจะต้องไม่ให้กระทบกับผู้ปกครองในระยะแรกและให้โรงเรียน

ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาลงเท่ากับจำนวนที่ได้รับการอุดหนุนเพิ่มขึ้นในแต่ละครั้ง

ที่มา :
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1
Time to create page: 0.191 seconds
Powered by Kunena Forum

ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้า


หมายเหตุ; ฐานข้อมูลบางประเภทต้องใช้ภายในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเท่านั้น 
หากต้องการใช้งานจากภายนอก โปรดศึกษาวิธี การเชื่อมต่อนอกเครือข่าย

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

616859
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
32
53
206
615878
1926
4184
616859

Your IP: 35.170.75.58
Server Time: 2020-02-19 14:45:51